woningontruiming-amstelland
wonigontruiming & bedrijfsontruimingen

woningontruiming schuur leegmaken

Woningontruiming-amstelland

Wanneer kunnen wij u van dienst zijn?
Bij een woningontruiming zijn er veel omstandigheden waarbij  u zelf niet in staat bent tot ontruiming of het bezemschoon opleveren van een woning. Meest voorkomende redenen van een ontruiming zijn overlijden, verhuizen naar een verpleeghuis, emigratie, samenwoning, trouwen, echtscheiding, of faillissement. Woningontruiming-amstelland is een stabiele speler in de ontruimingsmarkt. Wij zijn gedreven, enthousiast, everen, vriendelijk en dynamisch.

U heeft een vast aanspreekpunt, 100% tevredenheidsgarantie en gunstige tarieven!. Wij werken al vele jaren voor verzorgingstehuizen, woningbouwverenigingen, stichtingen, notarissen, bewindvoerders, makelaar, aannemersbedrijven en voor particulieren.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Uw woning geheel of gedeeltelijk ontruimen
 • Verwijderen van vloerbedekking, zeil, laminaat, gordijnen, lamellen, meubels en afval afvoeren.
 • Dichten van gaatjes in wanden en plafonds.
 • Herstelwerkzaamheden uitvoeren en eventuele apparatuur afkoppelen.
 • Milieuvriendelijk afvoeren van inboedels, naar recycling of vernietiging.
 • Bezemschoon opleveren van uw woning altijd binnen de gestelde termijn.
 • Transport van goederen naar een gewenste bestemming.

Hoe wij te werk gaat
Voor iedere opdracht bekijken wij hoe wij het voor u zo voordelig mogelijk kunnen ontruimen. Hierbij zetten wij uitsluitend professioneel materiaal en vakmensen in. Zoals verhuisliften, verhuisdozen, dekens, schoonmaak materialen en producten. Woningontruiming-amstelland neemt uw zorgen uit handen, wij werken naar uw behoefte met een centraal aanspreekpunt voor al uw vragen en wensen.

Doordat wij uiterst flexible werken kunnen wij direct een offerte voor u maken en na uw akkoord direct aan de slag gaan. Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar tel: 06 430 578 72. U kunt ons inzetten bij calamiteiten en milieu incidenten tevens zijn wij beschikbaar voor spoed opdrachten.

Woninontruiming Bezemschoon opleveren huurwoning

Het uitgangspunt bij opleveren van de woning is dat de huurder de woning moet opleveren zoals deze was bij het aangaan van de huurovereenkomst veranderingen die u zelf met schriftelijke toestemming van de verhuurder heeft aangebracht mag u laten zitten, tenzij destijds is afgesproken dat u deze moet verwijderen bij het einde van de overeenkomst. Zaken die door normaal gebruik en normale slijtage zijn verouderd vallen hier buiten. Het is logisch dat bijvoorbeeld een keuken na 10 of 20 jaar deels of geheel versleten is. De vraag is uiteraard hoe bepaald wordt, in welke staat de woning was bij het begin van het contract.

Welke regels voor uw woning gelden hangt van 2 dingen af:

 • Van belang is of er bij het aangaan van de huurovereenkomst een opnamestaat is gemaakt. Een opnamestaat is een beschrijving van alle eventuele gebreken of mankementen in- of aan de woning die door huurder en verhuurder moet zijn ondertekend bij het aangaan van het huurcontract.
 • De regels over oplevering zijn in het nieuwe huurrecht van 1 augustus 2003 veranderd. Voor huurcontracten die vóór 1 augustus 2003 zijn ingegaan gelden nog de oude regels, voor contracten die ná 1 augustus zijn ingegaan gelden de nieuwe regels. Contracten van vóór 1 augustus 2003

Bij oplevering zonder opnamestaat, moet u er van uitgaan dat de woning bij het begin van het contract in goede staat was. U moet de woning dan ook in goede staat opleveren (behalve normale slijtage). Bij oplevering mét opnamestaat moet u er van uitgaan dat de woning in goede staat was behalve de zaken die in de opnamestaat staan. U moet de woning in goede staat opleveren. Met uitzondering van de gebreken op de opnamestaat en normale slijtage. Bij contracten van voor 1 augustus 2003 ligt de bewijslast over de staat van de woning bij de huurder. Als de opnamestaat niet klopt moet de huurder dit kunnen aantonen. Dit is meestal erg lastig, U zult dan met foto's en verklaring van getuigen, zoals bijvoorbeeld de buren of een aannemer die in de woning heeft gewerkt, moeten komen. Contracten van op of ná 1 augustus 2003

De bewijslast is voor deze contracten omgekeerd. Bij oplevering zonder opnamestaat, mag de u de woning opleveren zoals deze is. Als de verhuurder het hier niet mee eens is, dan moet de verhuurder bewijzen dat de woning in betere staat was bij het begin van het contract. Bij oplevering met opnamestaat, moet u de woning opleveren zoals beschreven op de opnamestaat. Zaken die door normaal gebruik en slijtage zijn verouderd of stuk zijn gegaan hoeft u niet te repareren. Als u het achteraf niet eens bent met de opnamestaat dan moet u zelf bewijzen dat de woning slechter was dan vermeld in de opnamestaat.

Opleveringsprocedure
Als u bepaalde zaken moet herstellen dan moet de verhuurder wel een zorgvuldige procedure in acht nemen. U moet de kans krijgen om de gebreken zelf te verhelpen. Daarom moet de verhuurder zowel een voorinspectie als een eindinspectie houden. Bij de voorinspectie moet de verhuurder duidelijk aangeven welke zaken u nog moet herstellen en ook per onderdeel aangeven welke kosten u moet betalen als u dit niet doet. Tussen de voorinspectie en de eindinspectie moet u de kans krijgen om de gebreken zelf op te lossen. Er is geen vaste regel over wat een redelijke termijn is, maar normaal gesproken is dit 1 á 2 weken.

Eventueel kunt u proberen om zaken die u zelf heeft aangebracht aan de volgende huurder over te doen. De volgende huurder is hier niet toe verplicht en soms is de volgende huurder niet (op tijd) bekend. Over welke zaken u wel en niet kunt laten overnemen door de volgende huurder.

Nieuwe woning & Overnamekosten
Het overnemen van zaken en het betalen van overnamekosten is altijd vrijwillig. U kunt bijvoorbeeld meubilair of stoffering overnemen van de vorige huurder maar u heeft altijd de keuze om nee te zeggen. Dan moet de vorige huurder de spullen (alsnog) weghalen. Als u roerende zaken overneemt van de vorige huurder, betaalt u de overnamekosten dus aan de vorige huurder.

U kunt alleen 'roerende zaken' overnemen. Dat zijn zaken die niet vastzitten aan de woning. Onroerende zaken, zoals een badkamer of een CV-installatie, kunt u niet overnemen. Deze worden volgens de wet namelijk automatisch eigendom van de eigenaar/verhuurder, als de huurder die ze heeft aangelegd verhuist.

Als nieuwe huurder betaalt u via de huur voor alle voorzieningen in de woning, dus ook voor eventuele onroerende voorzieningen die de vorige huurder heeft aangelegd. U hoeft dus nooit overnamekosten voor onroerende zaken te betalen aan de (ver)huurder.

Als u overnamekosten heeft betaald voor onroerende zaken, dan is dat eigenlijk weggegooid geld. U doet er in dat geval goed aan om juridisch advies in te winnen, mogelijk kunt u de overnamesom terugvorderen. Tegenwoordig kan een vertrekkende huurder die onroerende voorzieningen heeft aangelegd, onder bepaalde voorwaarden een vergoeding aan de verhuurder vragen.

Spoed ontruiming

Door onze flexibiliteit kunnen wij vrijwel aan elke spoedopdracht voldoen ook bij het schoonmaken na overlijden of plaats delict.

U neemt contact met ons op via het aanvraagformulier of nog beter op: 06 430 578 72 Wij komen vrijblijvend bij u langs en maken een passende offerte. We plannen samen met u de datum van de ontruiming, of als er spoed geboden is beginnen wij indien mogelijk direct met de ontruiming. Desgewenst nemen wij contact op met de verhuurder om een en ander af te stemmen. U overhandigt de sleutels, wij voeren de woning of bedrijfsontruiming uit. Afgesproken diensten worden geleverd en reparaties /verhuizingen worden uitgevoerd. Afvoeren van de rest inboedel naar afval danwel kringloopbedrijf. Bezemschoon maken van de woning, sanitair reinigen, ramen lappen, gaatjes in muren en plafonds vullen, deuren terugplaatsen, terugbrengen van de woning in de oorspronkelijke staat is allemaal mogelijk. Na akkoord, oplevering aan de verhuurder / makelaar/ eigenaar teruggave van de sleutels.

Wij zijn regelmatig van dienst bij ontruimingen van inboedels, kamers in zorgcentra en hennep plantages of na overlijden of bijvoorbeeld op een plaats delict. Wij zijn dag en nacht bereikbaar uw opdracht kan met spoed binnen 1 dag worden ontruimd.


 • Ontruiming na overlijden.
 • Ontruimen plaats delict.
 • Schoonmaken en desinfecteren van plaats delict.
 • Hennep plantage ontruiming.
 • Ontruimen van vervuilde woning.
 • Schoonmaken en desinfecteren van vervuilde woningen

Woningontruimen na overlijden

woningontruiem na een overlijden

Als er na een overlijden de woning moet worden ontruimt kunt u het beste zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Wij komen bij u langs voor een vrijblijvende offerte en kunnen desgewenst de ontruiming direct voor u inplannen. Bij de ontruiming zelf hoeft u niet aanwezig te zijn als wij toegang tot de woning hebben en u bent zelf telefonisch of via sms / whats app bereikbaar is dat voldoende. Wij helpen u graag goed en snel met het leegmaken van de woning zodat deze terug gegeven kan worden aan de verhuurder danwel worden verkocht.

Kamer in een verzorgingstehuis.

een verpleeg of verzorgingstehuis leegmaken

Wanneer moet de kamer leeg zijn? Het verpleeghuis of verzorgingshuis bepaalt zelf de termijn die ze nodig hebben de kamer opnieuw in gereedheid te brengen. Vraag bij uw verpleeg-of verzorgingstehuis na binnen welke termijn de kamer leeg moet zijn.

Een verpleeg- of verzorgingshuis krijgt na het overlijden van een bewoner maximaal 13 dagen een leegstand vergoeding vanuit de al gemene wet bij zondere ziektekosten (a W bz): 7 dagen voor de nabestaanden om te ontruimen en 6 dagen voor het huis om de kamer op te knappen. De huizen leveren dan geen zorg en kunnen die ook niet declareren. De personeelskosten lopen echter gewoon door, dus er is een financiële prikkel om de kamers zo snel mogelijk te laten ontruimen. Tijdens een ziekenhuisopname van een bewoner mogen huizen wél de zorgkosten blijven declareren.dit is niet aan een bepaalde termijn gebonden. Ze kunnen dus best wachten tot duidelijk is of terugkeer naar de eigen kamer te verwachten is. : bron

Vaak moet een kamer in het verzorgings- of verpleeghuis helaas binnen enkele dagen ontruimt zijn. Wij hebben veel ervaringen met ontruimen van kamers in verzorgings- bejaardencentra en /of verpleeghuizen. Het wordt wel gevraagd de kamer binnen zeer korte tijd leeg te hebben. Door het kleinschalig wonen is het nu niet meer een kwestie van het uitsluitend verwijderen van persoonlijke spullen. Het moet vaak allemaal snel gebeuren. De kamer moet leeg en schoongemaakt opgeleverd worden. Op deze momenten bieden wij uw de helpende hand, u heeft immers al genoeg aan uw hoofd. Wij ontzorgen snel en voordelig!

Ontruiming vervuilde woning

zeer vervuilde woning ontruimen of hennep plantage ontruimen

Vervuilde woning leegmaken, woningontruiming opruimen hennepplantage's of schoonmaken ernstig vervuilde woningen. Woningen kunnen soms zwaar vervuild zijn of volgestopt zijn met spullen. Deze vervuiling brengt gevaarlijke situatie's met zich mee, veroorzaakt stankoverlast en kan ongedierte aantrekken. Bovendien kan er sprake zijn van brandgevaar. Woning zwaar vervuild, of een huurwoning waar een hennepplantage is aangetroffen. De woning moet dan vaak snel worden ontruimd. Bel ons direct voor een zorgeloze en professionele ontruiming. Snel en Discreet, leegruimen van huizen en bedrijfspanden.

woning verkoopklaar maken

woningleegmaken voor verkoop klaarmaken, witten van wanden en plafonds.

De huizen die door ons verkoop klaar zijn gemaakt verkopen in de regel ook sneller dan gemiddeld. Het is de investering dus dubbel en dwars waard. Bij het verkopen van uw huis is het belangrijk om uw huis zo ruim, licht en net mogelijk te presenteren. Huis laten ontruimen en verkoopklaar maken, aan de hand van een intake bepalen we welke behoeftes u heeft en maken we een plan van aanpak. Ook het inhuren van een van onze stylistes behoord tot de mogelijkheden.

Naast advies verhuren en plaatsen wij ook indien nodig inboedel in de woning. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een bank en een kast om een voorbeeld te geven hoe het zou kunnen worden voor de nieuwe eigenaar of die ene eye cather in het wat minder mooie hoekje van het huis als afleiding. Uw wensen staan altijd centraal. Het huis wordt leeg en schoongemaakt eventuele wordt er ook nog een geur verdrijver tijdelijk geplaatst om een zo'n neutraal mogelijk beeld te vormen. Dit is belangrijk voor de verkoop.

U heeft een woning die leeg en schoon opgeleverd moet worden? Wat kunnen wij voor u doen?

 • De woing, tuin, schuur, garage, zolder of kleder opruimen of leegmaken.
 • Nicotine aanslag verwijderen.
 • De woning schoonmaken.
 • Witten van wanden en plafonds.
 • Bahang verwijderen.
 • Vloerbedekking verwijderen.
 • Reparatie of klein werkzaamheden uitvoeren.
 • De woning klaarmaken voor de eindinspectie of verkoop.

"woningontruiming amstelland | huis stylen voor verhuur of verkoopklaar maken"

verkoopklaar maken succesful huisverkopen

Voor een hele zorg minder, neem vandaag nog contact met ons op voor een prijsopgave tel. 06 430 578 72 of via het contactformulier.