Seniorenverhuizing
Verhuizing naar verzorgingshuis geen drama voor ouderen

woningontruiming schuur leegmaken

Woningontruiming-amstelland

Uit onderzoek van Brigitte Bloem blijkt juist dat een verhuizing voor ouderen geen drama is. Ze zag dat ouderen in hun nieuwe omgeving nieuwe contacten opdoen en dat degenen die naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuizen minder eenzaam worden.

De verhuizing naar een aanleunwoning, serviceflat of verzorgingstehuis kunnen wij tot in detail voor u verzorgen. U kunt een keuze maken uit een basisverhuizing of complete verhuisservice.
Bij het basispakket regelt u zelf al het inpakwerk. Het inpakmateriaal en de dozen worden vooraf door ons geleverd, wij voorzien u dan in het transport van alle meubels en huisraad naar het nieuwe adres.
De complete verhuis service houdt in dat wij de door u geselecteerde huisraad ook zorgvuldig voor u inpakken. De inboedel wordt vervolgens naar het nieuwe adres vervoert en voor u in de juiste ruimtes geplaatst.

Goedkoop verhuizen in Amsterdam, en omstreken

Wij zijn gevestigd in Vijfhuizen en Nieuw-Vennep, maar wij werken in heel Nederland. Voor een seniorenverhuizing bent u bij ons op de juiste plek. Onze tarieven zijn zeer scherp voor professionele kwalitiet!. Wij staan voor u klaar.

De kosten en verwachtingen
Het is erg lastig om een indicatie te geven van het tarief dat wordt gerekend voor een verhuizing. Het is afhankelijk van een behoorlijk wat factoren. Voor iedere opdracht bekijken wij hoe wij het voor u zo voordelig mogelijk kunnen verhuizen. Hierbij zetten wij uitsluitend professioneel materiaal en vakmensen in. Zoals verhuisliften, verhuisdozen, dekens, schoonmaak materialen en producten. Woningontruiming-amstelland neemt uw zorgen uit handen, wij werken naar uw behoefte met een centraal aanspreekpunt voor al uw vragen en wensen.

  Waarom Woningontruiming en seniorenverhuizing service?
 • Wij zijn snel en flexibel .
 • Wij zijn beschikbaar zeven dagen per week.
 • Wij verhuisen en ontruimen, helemaal afgerond is en u tevreden bent.
 • Wij kunnen u veel goedkoper verhuizen dan grote verhuisbedrijven.
 • Wij zorgen voor de schoonmaak en oplevering van je huidige woning.
 • Tijdelijke opslag bij verhuizing, het scheelt een hoop geregel en spanning.
 • Wij zijn verzekerd.

Wat gaat het kosten?
Voor iedere opdracht bekijken wij hoe wij het voor u zo voordelig mogelijk kunnen verhuizen. Hierbij zetten wij uitsluitend professioneel materiaal en vakmensen in. Zoals verhuisliften, verhuisdozen, dekens, schoonmaak materialen en producten. Woningontruiming-amstelland neemt uw zorgen uit handen, wij werken naar uw behoefte met een centraal aanspreekpunt voor al uw vragen en wensen.

Doordat wij uiterst flexible werken kunnen wij direct een offerte voor u maken en na uw akkoord direct aan de slag gaan. Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar tel: 06 430 578 72.

verhuizing en daarna ontruiming van de oude woning?

Wij verlenen u standaard oplevergarantie, leeg maken en bezemschoon opleveren van uw huur of koopwoning altijd binnen de gestelde termijn.

Huurwoning voor de eindinspectie of opleveren.
Verkoopklaar maken voor uw koopwoning.

Voordelige Inboedelopslag

Bij een ontruiming of verhuizing kan het voorkomen dat u uw spullen moet opslaan. Bij snelontruiming kunt u uw spullen laten opslaan. Uw spullen veilig opgeslagen Uw spullen worden veilig en droog opgeslagen. Onze loods is niet verwarmd verzekeren van de goederen mogelijk tegen meerprijs of zelf melden aan uw inboedel verzekering dat de goederen (tijdelijk) bij ons zijn opgeslagen en aldaar verzekerd dienen tezijn.

24-uurs service woningontruimingen

Het kan voorkomen dat een woning snel ontruimd moet zijn en dat het nog niet duidelijk is wat er met de inboedel moet gebeuren. Onze woningontruimers ontruimen de woning indien nodig binnen 24 uur en maken van de inboedel een inventarislijst, eventueel met foto's. In de opslag wordt de ontruimde inboedel opgeslagen totdat het voor u duidelijk is, wat er met de boedel gebeuren moet. Vanuit de opslag kan de inboedel vervolgens naar één of meerdere adressen vervoerd worden. Natuurlijk kunt u er ook voorkiezen de spullen zelf op te halen uit de opslag.

opslag inboedels

Opslag ruimte

zoekt u een opslag voor het stallen van uw goederen voor langere of kortere termijn. De opslag is voordelig, droog en veilig. Wederzijdse opzegtermijn 1 maand geen auto's / motoren / brandbare of ilegale goederen/ stoffen.

Prijzen opslag

Opslag per palletplaats 1m3 prijs op aanvraag.

Bezemschoon opleveren huurwoning

huurwoning leeg opleveren

Het uitgangspunt bij opleveren van de woning is dat de huurder de woning moet opleveren zoals deze was bij het aangaan van de huurovereenkomst veranderingen die u zelf met schriftelijke toestemming van de verhuurder heeft aangebracht mag u laten zitten, tenzij destijds is afgesproken dat u deze moet verwijderen bij het einde van de overeenkomst. Zaken die door normaal gebruik en normale slijtage zijn verouderd vallen hier buiten. Het is logisch dat bijvoorbeeld een keuken na 10 of 20 jaar deels of geheel versleten is. De vraag is uiteraard hoe bepaald wordt, in welke staat de woning was bij het begin van het contract.

Welke regels voor uw woning gelden hangt van 2 dingen af:

 • Van belang is of er bij het aangaan van de huurovereenkomst een opnamestaat is gemaakt. Een opnamestaat is een beschrijving van alle eventuele gebreken of mankementen in- of aan de woning die door huurder en verhuurder moet zijn ondertekend bij het aangaan van het huurcontract.
 • De regels over oplevering zijn in het nieuwe huurrecht van 1 augustus 2003 veranderd. Voor huurcontracten die vóór 1 augustus 2003 zijn ingegaan gelden nog de oude regels, voor contracten die ná 1 augustus zijn ingegaan gelden de nieuwe regels. Contracten van vóór 1 augustus 2003

Bij oplevering zonder opnamestaat, moet u er van uitgaan dat de woning bij het begin van het contract in goede staat was. U moet de woning dan ook in goede staat opleveren (behalve normale slijtage). Bij oplevering mét opnamestaat moet u er van uitgaan dat de woning in goede staat was behalve de zaken die in de opnamestaat staan. U moet de woning in goede staat opleveren. Met uitzondering van de gebreken op de opnamestaat en normale slijtage. Bij contracten van voor 1 augustus 2003 ligt de bewijslast over de staat van de woning bij de huurder. Als de opnamestaat niet klopt moet de huurder dit kunnen aantonen. Dit is meestal erg lastig, U zult dan met foto's en verklaring van getuigen, zoals bijvoorbeeld de buren of een aannemer die in de woning heeft gewerkt, moeten komen. Contracten van op of ná 1 augustus 2003

De bewijslast is voor deze contracten omgekeerd. Bij oplevering zonder opnamestaat, mag de u de woning opleveren zoals deze is. Als de verhuurder het hier niet mee eens is, dan moet de verhuurder bewijzen dat de woning in betere staat was bij het begin van het contract. Bij oplevering met opnamestaat, moet u de woning opleveren zoals beschreven op de opnamestaat. Zaken die door normaal gebruik en slijtage zijn verouderd of stuk zijn gegaan hoeft u niet te repareren. Als u het achteraf niet eens bent met de opnamestaat dan moet u zelf bewijzen dat de woning slechter was dan vermeld in de opnamestaat.

Opleveringsprocedure
Als u bepaalde zaken moet herstellen dan moet de verhuurder wel een zorgvuldige procedure in acht nemen. U moet de kans krijgen om de gebreken zelf te verhelpen. Daarom moet de verhuurder zowel een voorinspectie als een eindinspectie houden. Bij de voorinspectie moet de verhuurder duidelijk aangeven welke zaken u nog moet herstellen en ook per onderdeel aangeven welke kosten u moet betalen als u dit niet doet. Tussen de voorinspectie en de eindinspectie moet u de kans krijgen om de gebreken zelf op te lossen. Er is geen vaste regel over wat een redelijke termijn is, maar normaal gesproken is dit 1 á 2 weken.

Eventueel kunt u proberen om zaken die u zelf heeft aangebracht aan de volgende huurder over te doen. De volgende huurder is hier niet toe verplicht en soms is de volgende huurder niet (op tijd) bekend. Over welke zaken u wel en niet kunt laten overnemen door de volgende huurder.

Nieuwe woning & Overnamekosten
Het overnemen van zaken en het betalen van overnamekosten is altijd vrijwillig. U kunt bijvoorbeeld meubilair of stoffering overnemen van de vorige huurder maar u heeft altijd de keuze om nee te zeggen. Dan moet de vorige huurder de spullen (alsnog) weghalen. Als u roerende zaken overneemt van de vorige huurder, betaalt u de overnamekosten dus aan de vorige huurder.

U kunt alleen 'roerende zaken' overnemen. Dat zijn zaken die niet vastzitten aan de woning. Onroerende zaken, zoals een badkamer of een CV-installatie, kunt u niet overnemen. Deze worden volgens de wet namelijk automatisch eigendom van de eigenaar/verhuurder, als de huurder die ze heeft aangelegd verhuist.

Als nieuwe huurder betaalt u via de huur voor alle voorzieningen in de woning, dus ook voor eventuele onroerende voorzieningen die de vorige huurder heeft aangelegd. U hoeft dus nooit overnamekosten voor onroerende zaken te betalen aan de (ver)huurder.

Als u overnamekosten heeft betaald voor onroerende zaken, dan is dat eigenlijk weggegooid geld. U doet er in dat geval goed aan om juridisch advies in te winnen, mogelijk kunt u de overnamesom terugvorderen. Tegenwoordig kan een vertrekkende huurder die onroerende voorzieningen heeft aangelegd, onder bepaalde voorwaarden een vergoeding aan de verhuurder vragen.

woning verkoopklaar maken

woningleegmaken voor verkoop klaarmaken, witten van wanden en plafonds.

De huizen die verkoopklaar zijn gemaakt verkopen ook sneller dan gemiddeld. Het is de investering van uw tijd dus dubbel en dwars waard. Bij het verkopen van uw huis is het belangrijk om uw huis zo ruim,licht en net mogelijk te presenteren. Huis laten ontruimen en verkoopklaar maken, aan de hand van een intake bepalen we welke behoeftes u heeft en maken we een plan van aanpak. Uw wensen staan centraal. Huis leegmaken en schoonmaken voor de verkopen. Uw opdrachten worden zeer zorgvuldig afgehandeld.

U heeft een woning die leeg en schoon opgeleverd moet worden? Wat kunnen wij voor u doen?

 • De woing, tuin, schuur, garage, zolder of kleder opruimen of leegmaken.
 • Nicotine aanslag verwijderen.
 • De woning schoonmaken.
 • Witten van wanden en plafonds.
 • Bahang verwijderen.
 • Vloerbedekking verwijderen.
 • Reparatie of klein werkzaamheden uitvoeren.
 • De woning klaarmaken voor de eindinspectie of verkoop.

"minder is meer" Veel succes alvast!

verkoopklaar maken succesful huisverkopen

Voor een hele zorg minder, neem vandaag nog contact met ons op voor een prijsopgave tel. 06 430 578 72 of via het contactformulier.